Sygnalista w samorządzie lub urzędzie gminy – co musisz wiedzieć na ten temat?

3 820x500 - Sygnalista w samorządzie lub urzędzie gminy – co musisz wiedzieć na ten temat?

Sygnalista, czyli osoba zgłaszająca naruszenie prawa powinna być chroniona w każdym podmiocie. Publicznym i Prywatnym. Zobowiązuje do tego dyrektywa o ochronie sygnalistów. Dyrektywa ta wymaga również implementacji przepisów w niej zawartych do prawa krajowego. Nie wszystkie podmioty muszą wprowadzić przepisy wewnętrzne chroniące osoby zgłaszające naruszenia. Czytaj dalej jak to wygląda w podmiotach publicznych.

Czy każdy podmiot publiczny musi udostępnić wewnętrzny kanał zgłoszeniowy dla sygnalisty?

Nie. Najprawdopodobniej nie wszystkie podmioty publiczne będą zobowiązane do udostępnienia wewnętrznego kanału zgłoszeniowego. Drugi projekt polskiej ustawy zwalnia z obowiązku urzędy lub jednostki organizacyjne gminy liczącej mniej niż 10 tyś. mieszkańców. Zwolnione będą również podmioty publiczne, dla których pracę świadczy mniej niż 50 osób. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwiązania dla sygnalistów wprowadzić dobrowolnie. Urzędy chcą być w końcu postrzegane jako uczciwe i przejrzyste. Działają w interesie publicznym.

Jakie podmioty publiczne muszą udostępnić zewnętrzny kanał zgłoszeniowy dla sygnalisty?

Niektóre z podmiotów publicznych będą musiały przygotować również procedury i kanały zgłoszeniowe do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów. Polski ustawodawca w drugim projekcie ustawy wymienia Rzecznika Praw Obywatelskich, naczelne i centralne organy administracji rządowej, organy państwowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe, Szefa Sztabu Generalnego WP, Komendanta Głównego Straży Pożarnej oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy podmiot publiczny może połączyć kanał wewnętrzny z kanałem zewnętrznym?

Niestety podmiot publiczny, który będzie zobowiązany do udostępnienia obu rodzajów kanałów zgłoszeniowych musi te kanały rozdzielić. Chociażby z tego powodu, że zgłoszenia te mogą obsługiwać inne osoby, czy w inny sposób będą przyjmowane zgłoszenia. Nawet jeżeli wybierzemy sposób przyjmowania zgłoszeń np. telefoniczny, to numery telefonów dla obu kanałów muszą być inne. Nie można również przyjmować zgłoszeń wykorzystując narzędzia przeznaczone do standardowej komunikacji z urzędem.

Do kiedy należy wprowadzić rozwiązania dla sygnalistów?

Termin podany w projekcie polskiej ustawy to 1 miesiąc od dnia wejścia w życie ustawy https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/.Vacatio legis to dodatkowe 2 miesiące. Oczywiście kanał można udostępnić już dziś.

Recommended For You

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *