Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty i jak podejść do tego tematu? Sprawdzamy!

1 820x500 - Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty i jak podejść do tego tematu? Sprawdzamy!

Dyrektywa Unii Europejskiej i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ma za zadanie ujednolicić zasady ochrony sygnalistów. Wszystkim organizacjom daje to możliwość przygotowania odpowiednich rozwiązań dla sygnalistów.

Instrukcje dla sygnalisty – czyli?

Zgodnie z projektem polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa każdy z pracodawców zatrudniający co najmniej 50 pracowników zobowiązany jest do ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Przepisy wewnętrzne powinny regulować kwestie związane z obsługą zgłoszeń od pracowników, jak i innych osób związanych z podmiotem w kontekście związanym z pracą. Powinniśmy wskazać osoby/wydziały upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, wykonywania działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń. Wskazujemy również sposoby przekazania informacji o naruszeniu, w tym udostępnione kanały przekazywania zgłoszeń (pisemne lub ustne). Informujemy o obowiązujących terminach potwierdzenia otrzymania informacji o naruszeniu, jak również o przekazaniu informacji zwrotnej sygnaliście. Więcej szczegółów w proponowanych rozwiązaniach prawnych.

Kary za brak procedur dla sygnalisty – co grozi?

Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje kary za brak odpowiednich procedur regulujących wymagania dotyczące ochrony sygnalistów. Kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 grozi w następujących sytuacjach:

  1. jeżeli ktoś utrudnia dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa sygnaliście;
  2. jeżeli ktoś wbrew przepisowi art. 10 podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
  3. jeżeli ktoś wbrew przepisom art. 30 lub art. 43 narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia;
  4. jeżeli ktoś dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji;
  5. jeżeli ktoś nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1.

Jak widać z przytoczonych regulacji zawartych w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, ukarane mogą zostać osoby po stronie podmiotu, które nie dopełniły swoich obowiązków, jak również sygnalista, który przekazał w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje.

Recommended For You

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *